Sen de markanı koruma altına al rahat et, Marka tescili ile işini koruma altına al. Markan başkaları tarafından tescil edilmeden sen markanı tescil ettir yarınlara güven içerisinde gir.

Birçok firma, faaliyet gösterdikleri alanda marka tescili yaptırarak yasal koruma haklarına sahip olmaktadır. Ancak tescilli markaların takip edilmemesi, benzer markaların piyasaya sürülmesi ve hatta tescil ettirilebilmesi sonuçlarına yol açabilmektedir. Tescilli markanıza benzer görülebilecek olmasına rağmen Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan markaları, yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde iptal ettirmek mümkün olabilmektedir. Bu süreç içerisinde markanızın taklitlerini iptal ettirmemeniz uzun ve maliyetli dava süreçleriyle hakkınızı korumaya çalışmanız anlamına gelecektir. Marka takip hizmeti alan hak sahipleri tespiti yapılan markalara zamanında itiraz ederek haklarını korumaktadırlar.

  • Marka uzmanlarımızla 1 iş günü içinde, markanızın hangi Sınıflarda Tescil edilmeye uygun olduğunu ücret talep etmeden sizin için araştırıyoruz.
Ücretsiz Araştır

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yapılan başvuruyu müteakip 6 – 8 aylık “İnceleme” süreci vardır. Bu sürenin sonunda markamızın 3 aylık “Bülten” süreci başlar. Bülten sürecini bitiren markamızın, yaklaşık 2 aylık “Belgelendirme” süreci sonunda, Marka Tescil Belgesi elimize ulaşır. Ancak başvuru yapıldığı andan itibaren koruma başlar. Marka tescil tarihinden itibaren 10 yıllık koruma sağlar. Bu sürenin bitiminde yenilenmesi gerekir.

Marka tescil için öncelikle marka araştırması yapılır. Markanın tescile uygun olup olmadığı sorgulanır. Sorgulama sonrasında marka tescili bakımından bir olumsuzluk veya engel yoksa Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılır. Marka başvurusu yapıldıktan sonra marka tescil süreçleri başlamış olur.

Marka tescilinde nihayi onay merci Türk Patent Enstitüsü dür. Ancak buraya yapılacak başvuru işlemlerin takibi sizin veya talimat vereceğiniz aracı firma tarafından yürütülür. Araştırma, dosya hazırlama, başvuru, takip ve onay gibi süreç takiplerini kendiniz de yapabileceğiniz gibi, işin ehli uzmanlara yaptırmanız daha sağlıklı olacaktır.

Referanslarımız

500+ Referansımız!